Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of kijk in de boekenkasten voor de hele collectie

 
Boekenkasten - dvd's - cd's
  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Boekenkast

Godsdienst
Bijbel - teksten

77 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

Das alte Testament : Anstösse zu einem neuen Lesen aus der Sicht der Evangelien : Bibeltexte Ausgewählt und kommentiert von Diether Lauenstein boek 1990 
De apocriefe boeken Bijbel Ot Apokryfen ; volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur ; met een inleiding van W.C. van Unnik boek 1958 
De apocriefe boeken Bijbel Ot Apokryfen ; volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur ; met een inleiding van W.C. van Unnik boek 1958 
De apocriefe boeken Uit de hoogduitsche vertaling van M. Luther ; eertijds door Adolf Visscher in het nederduitsch overgezet boek 1905 
Apocriefen van het Oude Testament Keur, Jacob | Keur,Pieter boek 1981 
Die Apokalypse des Johannes Übertr. von Bernd Lampe boek 1997 
Apokriefen van het Nieuwe Testament, Deel 1: De apokriefe evangeliën. De apokriefe handelingen der apostelen Bijbel Nt Apokryfen ; vertaald, ingeleid en toegelicht onder eindredactie van A.F.J. Klijn boek 1984 
Apokriefen van het Nieuwe Testament, Deel 2: De apokriefe handelingen der apostelen. De apokriefe brieven. De apokriefe openbaringen Bijbel Nt Apokryfen ; vertaald, ingeleid en toegelicht onder eindredactie van A.F.J. Klijn boek 1985 
Die Apokryphen : das sind Bücher, so der heiligen Schrift nicht gleichgehalten, und doch nützlich und gut zu lesen sind Bijbel Ot Apokryfen ; Nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers ; neu durchgesehen nach dem vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschutz genehmigten Text boek 1958 
Die Apokryphen Schriften zum Neuen Testament Bijbel Nt Apokryfen ; übersetzt und erläutert von Wilhelm Michaelis boek 1958 
Die Armenbibeln des 14. Jahrhunderts Gerhard Schmidt boek 1959 
Beiträge zur Uebersetzung des Neuen Testamentes Emil Bock boek 1930 
Biblia Hebraica P. Kahle [edidit R. Kittel] boek 2022 
Biblische Hand-Konkordanz oder alphabetisches Wortregister der Heiligen Schrift Bijbel boek  
De Bijbel P.J. Booij [eindred.: et al.] ; vert.: J.Ch. Bastiaens] boek 2004 
Bijbels leesboek I M. Stibbe boek 1936 
Het boek Henoch : Het eerste of het Ethiopische boek van Henoch : Herziene uitgave in het licht van de Aramese Dode Zee fragmenten A. Knibb boek 1983 
Het boek Tobias Bijbel Ot Tobit ; met etsen en tekeningen van Rembrandt en zijn leerlingen ; voorwoord Christian Tümpel ; toelichting Peter Schatborn boek 1987 
De brief van Paulus aan de Romeinen H.A.P.J. Ogilvie ; vert. uit het grieks boek 1947 
Die Briefe des Neuen Testamentes Uebersetzungen boek 1957 
De Dode Zee rollen : nieuw licht op de schatten van Qumran Red. Mladen Popovic´ ; auteurs Rachel Bar-Nathan ... et al. ; vert. Robert Kool ... et al. boek 2013 
Edgar Cayce over de Dode-Zeerollen Glenn D. Kittler [vert. uit het eng. door Chris Mouwen] boek 1986 
De eerste en tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs H.A.P.J. Ogilvie ; vert. uit het grieks boek 1955 
En het werd licht : verhalen uit het Oude Testament Jakob Streit ; [vert. uit het Duits door Margreet van der Heide] boek 1992 
Het evangelie naar de beschrijving van Thomas Koptische tekst vastgesteld en vertaald door A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till en Yassah 'Abd Al Masih boek 1959 
Het evangelie van Judas : inleiding, vertaling, toelichting J. van Oort boek 2006 
Het evangelie van Nikodemus Bijbel Nt Apokryfen boek 1981 
Het evangelie van Thomas Uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel boek 2004 
Het evangelie van Thomas : het weten van een ongelovige Bram Moerland boek 2014 
Het evangelie volgens Johannes : uit den griekschen tekst vertaald H.A.P.J. Ogilvie boek 1937 
Evangeliën buiten het Nieuwe Testament Van de Sande Bakhuyzen [bewerkt] boek 1906 
Evangeliën buiten het Nieuwe Testament Van de Sande Bakhuyzen [bewerkt] boek 1906 
Evangelieteksten voor de Handelingen In opdracht van het Nederlandse gremium van godsdienstleraren opnieuw uit de oorspronkelijke Griekse tekst vertaald door Julia van Andel boek 1990 
Das Evangelium : Betrachtungen und Uebersetzungen Emil Bock boek 1958 
Das Evangelium : Betrachtungen und Uebersetzungen ; Betrachtungen I Emil Bock boek 1957 
Das Evangelium : Betrachtungen und Uebersetzungen ; Betrachtungen II Emil Bock boek 1957 
Das Evangelium nach Johannes Bijbel Nt Joh. ; (aus dem griechischen Urtext übertragen, neu gegliedert und in freie Rhythmen gesetzt durch Bernd Lampe) boek 1988 
Evangelium nach Thomas Bijbel Nt Apokryfen ; koptischer Text herausgegeben und übersetzt von A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till und Yassah 'Abd al Masih boek 1959 
Die fünf Bücher der Weisung Verdeutscht von Martin Buber, gemeinsam mit Franz Rosenzweig boek 1929 
Gnosis, the Mysteries and Christianity : An anthology of Essene, Gnostic and Christian writings Selected and introduced by Andrew Welburn boek 1994 
Hieram und Salomo : die Nahebringung der Menslichkeit in ihrer Doppelheit : ein Weihespiel im Gedenken an Rudolf Steiner Gerlind Zaiser boek 1959 
Das Johannes-Evangelium Bijbel Nt Joh. ; in der Uebersetzung von Heinrich Ogilvie boek 1981 
Das Johannes-Evangelium H.A.P.J. Ogilvie boek 1981 
Legenden van Moeder de Kerk Naverteld voor jongeren door Willy van der Helm boek 1990 
Legenden von der Kindheit Jesu : Zwei apokryphe Evangelien ; Das sogenannte 'Pseudo-Matthäus-Evangelium' und das 'Arabische Kindheitsevangelium' Übers. von Emil Bock ; mit Bildern von Elisabeth Oling Jellinek boek 1997 
Das Lied der Lieder : Das Hohelied Salomonis Übersetzt und gedeutet von Emil Bock ; [hrsg. von Gundhild Kacer-Bock] boek 1999 
Nag Hammadi-geschriften 1 : Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex : Deel 1: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans boek 1994 
Nag Hammadi-geschriften : Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex : Deel 2: Het drievoudige beginsel van de gnosis Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans boek 1995 
Das Neue Testament Bijbel Nt ; in der Übersetzung von Emil Bock boek 1980 
Neutestamentliche Apokryphen Bijbel Nt Apokryfen ; in deutscher Uebersetzung von Edgar Hennecke boek 1959 
Neutestamentliche Apokryphen Bijbel Nt Apokryfen ; in deutscher Uebersetzung von Edgar Hennecke boek 1959 
A new chronology of the gospels Ormond Edwards boek 1976 
The New Testament Bijbel Nt ; a rendering by Jon Madsen boek 1994 
Nieuw inzicht omtrent de Bijbel J.G. Sutherland boek 1970 
Het Nieuwe Testament Uit de Griekse tekst vertaald door H.A.P.J. Ogilvie boek 1968 
Het nieuwe testament H.A.P.J. Ogilvie ; uit de Griekse tekst vertaald boek 1975 
Het nieuwe testament Uit de griekse tekst vertaald door H.A.P.J. Ogilvie boek 1968 
Het nieuwe testament Uit de griekse tekst vertaald door H.A.P.J. Ogilvie boek 1968 
Het Nieuwe Testament Uit de Griekse tekst vertaald door H.A.P.J. Ogilvie boek 1992 
Het nieuwe testament Vertaling door Ton Besterveld ; illustraties: Sonia van der Klift boek 2016 
Het Nieuwe Testament als leerschool voor de moderne mens Stefan Lubienski boek  
Ninive en het Oude Testament André Parrot boek 1957 
Noem mij bij mijn diepste naam : doop en geboorte in de Christengemeenschap Maarten Udo de Haes boek 1987 
Old Testament Stories Rewritten and abridged by Roy Wilkinson boek 1985 
Op zoek naar het Evangelie der Waarheid Gilles Quispel | H.Ch. Puech boek 1954 
Das ostergeschehen im Zusammenklang der Evangelien Zusammengestellt von Wilhelm Rath boek 1974 
Die Perikopen im Jahreslauf Hrsg. von Christian Schädel ; mit Bildern von Ninetta Sombart boek 2011 
De rollen van de Dode Zee : ingeleid en in het Nederlands vertaald : Deel 1: Wetsliteratuur en Orderegels : Poëtische teksten F. Garcia Martinez en A.S. van der Woude : [vert. uit het Hebreeuws en Aramees] boek 1994 
De rollen van de Dode Zee : ingeleid en in het Nederlands vertaald : Deel 2: Liturgische teksten, eschatologische teksten, exegetische literatuur, para-bijbelse literatuur en overige geschriften F. Garcia Martinez en A.S. van der Woude : [vert. uit het Hebreeuws en Aramees] boek 1995 
Die Sonntags-Evangelien : mit einem Anhang weiterer Bibeltexte für den freien Religionsunterricht Friedrich Behrmann boek 1980 
De taal van de Gnosis : Gnostische teksten uit Nag Hammadi R. van den Broek boek 1986 
De verborgen leringen van Jezus : zeven teksten uit het Nijlzand Jacob Slavenburg boek 1992 
De vier evangeliën H.A.P.J. Ogilvie ; vert. uit het grieks boek 1947 
The Viking Portable World Bible R.O. Ballou boek 1944 
Vondsten in de woestijn van Juda : de Rollen der Dode Zee J. van der Ploeg boek 1957 
Ziehet hin ins gelobte Land : der Weg des Volkes Israel von Abrahams Berufung bis zu Davids Traum : Biblische Geschichten Nacherzählt von Jakob Streit boek 1988 
De ziener van Patmos : een vertelling naar de Openbaring van Johannes Hans Stolp boek 2009