Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of kijk in de boekenkasten voor de hele collectie

 
Boekenkasten - dvd's - cd's
  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Boekenkast

Godsdienst
De Christengemeenschap

179 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

 « 12 » 

"Meer dan een Profeet" Arie Boogert artikel 1965 
'Bouwfeest' in Den Haag Johanna Logemann artikel 1980 
Het 'convent' Jan van Dreven artikel 1995 
'De betekenis van het jaar 1978 in de biografie van de Christengemeenschap' Maarten Udo de Haes artikel 1978 
Het "Hochzeitshaus"in Marburg- Lahn, een kerk van de Christengemeinschaft Truus Scherpenhuijsen Rom artikel 1961 
....En Melchisedek bracht brood en wijn Wilma Bos artikel 1987 
Alleen met het hart kun je goed zien : Achtergronden en praktijk van de religieuze opvoeding Bastiaan Baan ; met een bijdrage van Andries Hibma over de zondagsdienst voor de kinderen in relatie tot de handelingen op de Vrije Scholen boek 1996 
Altijd scheiding, altijd weer begroeten : over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap Arie Boogert boek 1991 
Anders omgaan met religie : Religieuze vernieuwing voor nu en later James Hindes ; [vert. uit het Engels door Paula Giel-de Looff] boek 1998 
Aufbruch zu religiöser Erneuerung : Briefe und Aufsätze Eduard Lenz boek 1959 
Aus der Begründungszeit der Christengemeinschaft Joachim Sydow boek 1989 
Baken : artikelen Jacobus Knijpenga boek 1983 
Beeld, woord, daad : gedachten over eeredienst en sacrament in onzen tijd Ludovicus Mirandolle boek 1929 
Beichtberatung als Schicksalshilfe Robert Spörri boek 1928 
Die Beichte : Die Trauung Berthold Wulf boek 1980 
Beiträge zum Verständnis des Evangeliums Emil Bock boek 1927 
Beiträge zur Uebersetzung des Neuen Testamentes Emil Bock boek 1930 
Beschouwingen over het Onze Vader Heinrich A.P.J. Ogilvie boek 1970 
Boekbespreking: D. Udo de Haes: "Zonnegeheimen" P.H.V.S artikel 1961 
De brieven van Paulus : aan de Galaten, de Efezen, de Filippenzen, de Colossenzen, de Thessalonicenzen Heinrich A.P.J. Ogilvie boek 1947 
Brot und Wein Friedrich Doldinger boek 1924 
Celui qui est, qui était, qui vient Gérard Klockenbring boek 1972 
Christelijke cultus : Christen-Gemeenschap (Christengemeinschaft) Ludovicus Mirandolle boek 1924 
De Christengemeenschap J. Knijpenga boek  
De Christengemeenschap vert. door Cornelis Los boek 1926 
De Christengemeenschap vert. door Cornelis Los boek 1926 
De Christengemeenschap Otilia Broekers boek 2006 
De Christengemeenschap : Beweging tot religieuze vernieuwing  tijdschrift  
De Christengemeenschap : beweging tot religieuze vernieuwing : een monografie Arie Boogert ; [par. "Lidmaatschap" door M. Udo de Haes ; hfdst. 7 : "De Christengemeenschap in het ontwikkelingsproces van de Christenheid" door J. Knijpenga] boek 1981 
Die Christengemeinschaft : eine Einführung Johannes Lenz boek 1978 
Die Christengemeinschaft : Entstehung, Entwicklung, Zielsetzung Hans-Werner Schroeder boek 1990 
Die Christengemeinschaft : Monatschrift zur religiösen Erneuerung  tijdschrift  
Die Christengemeinschaft : von ihrer Begründung ihren Aufgaben 3. Auflage boek 1980 
Die Christengemeinschaft heute : Anspruch und Wirklichkeit Redaktion und Mitarbeiter Flensburger Hefte boek 1991 
Die Christengemeinschaft. Worte der Aufklärung und Abwehr Friedrich Wilhelm Bautz boek 1976 
Christian Community  tijdschrift 1980 
Das christliche Bekenntnis : ein Uebungsweg Hans-Werner Schroeder boek 1982 
La Communaute des Chretiens : revue trimestrielle  tijdschrift 1985 
The communion service and the ancient mysteries Alfred Heidenreich boek  
Het Credo in de Christengemeenschap : Tussen almacht en onmacht Jan van Dreven, Siegwart Knijpenga ; in samenw. met Marieke Anschütz [et al.] boek 2000 
Die deutsche Not im Lichte Jesu : acht Kanzelreden über die Seligpreisungen Friedrich Rittelmeyer boek 1918 
Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding Wilma Bos boek 2012 
Drievoudige zon Emil Bock artikel 1966 
Eindelijk reizen wij weer samen : Ontmoetingen met de eredienst van de Christengemeenschap Henri Paul Plantenga boek 1987 
De eredienst F.C.J. Los boek 1949 
De eredienst / Het sacrament van het altaar Frieling, Rudolf | Palmer, Otto boek 1978 
Die erneuerte Taufe Kurt von Wistinghausen boek 1967 
Erneuerung der Religion : Die Christengemeinschaft ; Sakramente ; Kirche und Kultus Redaktion und Mitarbeiter Flensburger Hefte boek 1988 
Die Erneuerung des Altarsacraments Otto Palmer boek 1931 
Das Evangelium im Jahreslauf : eine Herausforderung unseres Bewusstseins Hans-Werner Schroeder boek 1988 
Evangelium und Christengemeinschaft : aus der Arbeit einer von der Studiengemeinschaft Evangelischer Akademien einberufenen Kommission für Evangelische Kirche und Anthroposofie D. Wilhelm Stählin [hrsg.] boek 1953 
Die Feier : Betrachtungen über das kultische Leben Rudolf Frieling boek 1927 
Filokalia : Het innerlijk gebed Alla Selawry ; inleiding van Ernst Verwaal boek 1982 
Floris Books Christian Maclean artikel 1985 
Die Frau am Altar Gertrud Spörri boek 1930 
Free from dogma : theological reflections in The Christian Community Tom Ravetz boek 2009 
Friedrich Rittelmeyer zum Gedächtnis Friedrich Rittelmeyer boek 1937 
Frommsein mit den Wochentagen Friedrich Doldinger boek 1939 
Gebed en meditatie Hans-W. Schroeder [vert. door R. van Dam] boek 1977 
Gebed en meditatie Hans-Werner Schroeder boek 1992 
Das Gebet : Uebung und Erfahrung Hans-Werner Schroeder boek 1977 
Das Gebet als Lebensmacht Rudolf Meyer boek 1957 
Gebet heute Redaktion und Mitarbeiter Flensburger Hefte boek 1993 
Geef mij van dat levend water Teresa van Avila ; voorwoord van Maria de Groot ; [vert. uit het Spaans] boek 1981 
Gemeenschap met de gestorvenen vertaald door A.C. Schorer-Schuurbeque Boeye boek 1946 
De gemeente Den Haag van de Christengemeenschap : kroniek 1926-2011 Alexander Patijn ... [et al.] boek 2012 
Gemeentebrief van de Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing M. Udo-de Haes, E.D.T. Rosenberg, J.C. Ebbinge-Wubben tijdschrift 1996 
Gemeinschaft mit den Verstorbenen Friedrich Rittelmeyer boek 1954 
Het gesprek over levensmoeilijkheden / J. Knijpenga. De biecht / E. Lenz. vert. door N.G. Hoek boek 1967 
Der Gottesdienst für die Kinder Johannes Lenz boek 1982 
Groeipunt : De geschiedenis van het ontstaan van de Beweging tot religieuze vernieuwing De Christengemeenschap Alfred Heidenreich ; (vert. d. J.W. Beels en N.G. Hoek) boek 1968 
Das Heilige Spiel : von heiligen Spielen, von Weihehandlung, Farben, Raum und Zeit Rudolf Frieling boek 1924 
Das Heilige Spiel : von heiligen Spielen, von Weihehandlung, Farben, Raum und Zeit Rudolf Frieling boek 1924 
Herzensgebet : ein Weg geistiger Erfahrung; nach Philokaleia (Berg Athos) und was ist das Jesus-Gebet (Walaam, Finnland) Ally Selawry boek 1964 
Das hohe Lied der Liebe : drei Kanzelreden während der Kriegszeit Friedrich Rittelmeyer boek 1917 
Ich bin : Reden und Aufsätze über die sieben 'Ich bin'-Worte des Johannes-Evangeliums Friedrich Rittelmeyer boek 1951 
Im michaelischen Zeitalter Emil Bock boek 1948 
In beweging : Kwartaalblad van de Christengemeenschap Bastiaan Baan [et al.] tijdschrift 1997 
Der Jahreslauf als Christus-Offenbarung : eine Aufsatzsammlung hrsg. von der Christengemeinschaft in der D.D.R boek 1983 
Just for today : short meditations John Hunter boek 1976 
Die Katakomben : Bilder von den Mysterien des Urchristentums Bock, Emil | Goebel, Robert boek 1929 
Katholizismus, Protestantismus, Christengemeinschaft Emil Bock boek 1939 
Kennismaking met de Christengemeenschap Otilia Broekers boek 2013 
Kerstspel uit Oberufer bij Preszburg (Bratislava) : Spel van Christi geboorte en Herdersspel Kerstspel boek 1996 
Kerstspel uit Oberufer bij Preszburg : Spel van Christi geboorte en Herdersspel vertaling; Mej. S. Bruinier boek  
Kijk op een kerk : Een kennismaking met de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing Ellen Huidekoper boek 1997 
Kijk op een kerk : Een kennismaking met de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing Ellen Huidekoper boek 1997 
Das Kind und seine religiöse Erziehung Kind boek 1950 
De kleuren van het altaar in de loop van het jaar Ludovicus Mirandolle boek  
De kleuren van het altaar in de loop van het jaar Ludovicus Mirandolle boek  
Die Konfirmation : Das Altarsakrament Berthold Wulf boek 1980 
Die Konfirmation : von der Kindheit zur Jugend Johannes Lenz boek 1984 
Het koninkrijk Gods is binnen in u naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door J. van Zaandam boek  
Der Kultus der Christengemeinschaft : Gespräche mit einem Geistwesen Red. und Mitarb.: Birgit Alberts ... [et al.] ; mit Beitr. von Wolfgang Gädeke ... [et al.] boek 2014 
Kursus über Religionsunterricht : gehalten im Januar 1940 am Priesterseminar der Christengemeinschaft in Stuttgart Herbert Hahn boek 1948 
Lebensentscheidungen : Bilder und Gestalten aus den Evangelien Rudolf Meyer boek 1928 
Lebensgemeinschaft und Trauung : das Sakrament der Ehe Johannes Lenz boek 1985 
Lebensgeschichte oder desen Jugend, Jünglingsjahre, Wanderschaft, Lehrjahre, häusliches Leben und Alter; eine wahrhafte Geschichte von ihm selbst erzählt Johann Heinrich Jung (genannt Stilling) ; herausgegeben und mit einer Einleitung von Max Mendheim boek  
Lebenshilfe Friedrich Rittelmeyer boek 1938 
Lebenshilfe Friedrich Rittelmeyer boek 1951