Hoe reserveren 

Reserveren van een boek via de website

 1. U klikt links op het menu ‘Inlog leden’;
 2. Er verschijnen twee velden waar u uw e-mailadres en uw wachtwoord kunt invullen;
 3. Wanneer u op ‘log in’ klikt komt u op uw persoonlijke pagina;
 4. Klik links op het menu 'De collectie';
 5. Typ een zoekwoord (schrijver of deel van een titel) in het bovenste lege vak naast het vergrootglas;
 6. Klik daarna op het icoontje met de vergrootglas;
 7. Dan verschijnt een lijst met gevonden boeken en artikelen;
 8. Wanneer je in de lijst een boek hebt gevonden die je wilt reserveren dan kan je het betreffende boek aanklikken en als je dan naar beneden scrolt zie je een klein vakje met eentekst 'reserveren' die je kunt aanklikken. Je krijgt de melding dat reserveren € 0,50 kost en kunt dan akkoord gaan;
 9. Herhaal eventueel vanaf punt zeven.

Lukt het reserveren toch niet, dan kan je naar de bibliotheek bellen terwijl je achter je pc zit. Dan kan de bibliotheekmedewerker je helpen met het reserveren.

Reserve a book via the website

 1. Click on the menu on the left on 'Inlog leden';
 2. Two fields will appear where you can enter your e-mail address and your password;
 3. When you click on 'log in' you will be lead to your personal page;
 4. Click in the menu on the left on the ‘De collectie’;
 5. Type a search word (author or part of a title) in the top empty box next to the magnifying glass;
 6. Then click on the icon with the magnifying glass;
 7. A list of found books and articles appears;
 8. When you have found a book in the list that you would like to reserve, you can click on the book and if you scroll down you will see a small box with the text 'reserve'. That you can click on. You will be told that the reservation costs € 0.50 and you can then agree to it;
 9. Repeat if necessary from point seven.

If you are still unable to make a reservation you can call the library while sitting at your computer. The librarian can then help you to make a reservation.