Recent verschenen 

Overzicht van de nieuwste Nederlandstalige antroposofische uitgaven. Deze boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en zullen wellicht ook in de bibliotheek worden opgenomen.

Voeten op de grond, idealen in het hart 

Wouter en Kathinka Kamphuis

Het is een bijzonder beroep, dat van boer. Het is het oerbeeld van de mens die werkt in en met de wereld van de materie. De boer staat 'met beide benen op de grond'. Maar de boer werkt ook met de krachten van het levende én, als BD-boer, met de krachten van de kosmos.

Deze uitgave bevat een keuze uit de stukjes die Wouter en Kathinka Kamphuis over hun dagelijks werk op BD-tuinderij 't Leeuweriksveld schreven. Twintig jaar hard werken – met het ideaal van een gezonde aarde en een gezonde mensengemeenschap in het hart.

Dat wat zij tot bloei hebben gebracht biedt hoop en perspectief voor de toekomst.

€ 15.00

17 juni 2024

ISBN: 9789492326973

Nearchus CV

Mens zijn in de huidige tijd 

Gesprek met de ziel van mijn zus Ajra

Ana Pogacnik

Mijn zus Ajra was niet alleen als moeder, zus en vrouw een groot mens, ook als spirituele lerares, schrijfster en geweldige natuurgenezeres was zij onvervangbaar. Zij heeft haar hele leven gewijd aan genezen op vele vlakken. Een zware ziekte heeft haar, van ons standpunt uit, veel te vroeg uit het leven getrokken. Voor heel onze familie was het een troost te weten dat zij als hoogontwikkelde ziel ons allen in deze belangrijke tijd vanuit 'de andere kant' kan bijstaan.

Sinds haar overgang in 2011 heb ik haar aanwezigheid gevoeld, soms intensief, soms minder actief. (...)

Ik kan rechtstreeks Aijra's aanwezigheid voelen en innerlijk met haar communiceren. Ik hoor haar stem niet, ik zie geen woorden, maar ik kan haar boodschap als mij snel toevloeiende gedachten opschrijven. Tijdens het schrijven - wanneer ik in de stroom ben - voelt het voor mij als mijn eigen weten aan. Alleen weet ik dat het niet mijn eigen gedachten zijn, omdat ook voor mij het één of ander soms nieuw en verrassend is.

€ 16.00

4 juni 2024

ISBN: 9789492326942

Nearchus CV / Winde

Loop maar ver en lang 

Op zoek naar houten kerkjes in het noorden van Rusland

Lyanne Korf

'Willen jullie dáár naartoe?' De kapitein begint ongelovig te lachen. 'Maar daar is helemaal niets!' Van verre zien we echter twee kerkjes op de oever staan, een houten en een stenen. Nergens verder een teken van leven, een huis of een dorpje. Toch heeft dit plaatsje een naam, Permogorje. Hier gaat onze reis echt beginnen.

Dit boek is een verslag van twee grote reizen langs twee brede rivieren in het noorden van Rusland, op zoek naar houten kerkjes. Ver weg van het moderne leven is hier niets dan de eindeloze en machtige natuur. Ontdek een ander Rusland, waar mensen die leven in eenvoud met je delen wat zij hebben. Een onbekend land, vol schoonheid en diepte.

€ 19.50

4 juni 2024

ISBN: 9789492326928

Nearchus CV

De wonde en het recht op kwetsbaarheid 

Meditaties bij deze tijd

Christine Gruwez

Wat is een wonde? Een wonde betekent dat een levende samenhang vernietigd wordt, uiteenvalt. Het is de pijn die ons vertelt dat we verwond zijn. Een wonde kan echter ook een wonder zijn. Want ze wekt genezende krachten. Zijn wij als mensen misschien daarom principieel kwetsbaar opdat deze genezende krachten zouden kunnen werken, ook als de wonde open blijft?

Christine Gruwez schetst op een indringende manier dat we pas werkelijk tijdgenoten worden als we de in het menselijke wezen gegronde kwetsbaarheid in onszelf en in de medemens erkennen, zodat kracht voor verlossing kan voortkomen uit genezing.

Prijs: 25,00 euro

3 juni 2024

ISBN: 978 90 77611 49 4

Via Libra

Wat na de steinerschool? 

12 interviews met oud-leerlingen

Enya Cornelis & Sietske Van Poelgeest

Twaalf oud-leerlingen van de steinerscholen van Antwerpen, Berchem, Brugge, Leuven en Lier vertellen over hoe het hen vergaan is met de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs (en daarna). Deze oud-leerlingen zijn tussen 2010 en 2018 afgestudeerd van de middelbare steinerschool.

Hun verhalen vertellen zoveel méér dan gelijk welke cijfers zouden kunnen. Er staan prachtige getuigenissen in, oneliners die klaar zijn om in te lijsten, bloedeerlijke verhalen over hoe het vroeger in de klas was, welke herinneringen ze nog aan hun schooltijd hebben, hoe ze daar nu naar terugkijken, wat ze hebben meegekregen van de steinerschool, maar ook waar ze last van hebben gehad, wat hen heeft geërgerd of verontrust, enz.

Eén enkele conclusie: de vaak voor waar aangenomen overtuiging dat je na de steinerschool onvoldoende bent voorbereid voor hoger onderwijs of universiteit, klopt niet.

Prijs: 20,00 euro

1 juni 2024

ISBN: 978 90 77611 47 0

Via Libra

Schier 

Gedichten

Paul Buyck

Paul Buyck was jarenlang directeur van MSV en is nu coördinator van OKO, het overlegplatform van de kleine onderwijsverstrekkers, waarvan de Federatie Steinerscholen er één is.

In Schier gaat Paul Buyck in gesprek met het eiland Schiermonnikoog over wat tijdens overtochten, wandelingen, fietstochten, … opvalt bij mekaar. Over hun grenzen die ze twintig jaar lang zijn blijven aftasten in een wereld die het steeds moeilijker heeft met begrenzingen. En over de vraag of ze zo sterk op mekaar zijn gaan lijken.

Het zijn poëtische verkenningen, waarnemingen, opzoekingen, herinneringen, verbeeldingen, confrontaties maar ook ervaringen van hoe de taal haar eigen weg kan gaan met het eiland, met de auteur en met zichzelf.

Schier is alles bij mekaar een ode aan het eiland Lytje Pole dat hem jaarlijks de levensnoodzakelijke verademing en waddenrust brengt. Het is een verslag van wat waddenkoorts teweegbrengt. Daar is geen medicijn tegen opgewassen, behalve terugkeren.

Prijs: 15,00 euro

30 mei 2024

ISBN: 978 90 77611 48 7

Via Libra

Van agro-industrie naar landbouwkunst 

Karaktertrekken van de biologisch-dynamische landbouw

Manfred Klett

De positie van de landbouw wordt overschaduwd door dringende ecologische, sociale en economische vragen. De kapitaalsintensieve inzet van moderne technologie, bureaucratisering en commerciële belangen snijden de toekomst van de landbouw af en vervreemden de mens van de natuur om zich heen.

De biologisch-dynamische landbouw bezit kenmerken die een rijk toekomstpotentieel in zich dragen. Het werk in de landbouw kan concreet bijdragen aan een nieuwe verbinding met onze natuurlijke omgeving en met degenen met wie wij samenwerken.

Manfred Klett (1933) schreef dit boek op basis van zijn levenslange verbondenheid met de biodynamische landbouw. Vanuit deze ervaring, en zijn helder onderzoekende geest, komen alle aspecten van deze landbouw aan bod en wijst hij de weg naar een landbouw van en voor de toekomst.

Dat is een landbouw die niet alleen zorg draagt voor de aarde en voor volwaardig voedsel maar die verbindend en cultuurverrijkend werkt.

Vertaald door Elke Bussler

Hardcover, genaaid, 406 pagina's, € 55,00

19 mei 2024

ISBN: 9789492326935

Nearchus CV / Kolisko

Euritmie als christelijke kunst 

Sergej O. Prokofieff

Sergej O. Prokofieff getuigt in deze korte beschouwing van zijn diepgaande inzichten in de herkomst en ontstaansgeschiedenis van de euritmie. Zij is afkomstig uit de geestelijke wereld, maar ook haar voortbestaan vereist een blijvende verbondenheid met haar goddelijke oorsprong. De visie van Prokofieff vormt een verfrissend en tegelijk ook ernstig appel ter wille van de toekomst van de euritmie.

Vertaald door Jelle van der Schuit

€ 10.00

7 mei 2024

ISBN: 9789083170626

Kitesj

Hoe Christus werkt in het sociale leven 

Lex Bos

De drie geschenken, de drie gouden zaden van het verwonderen, van het medelijden en van het geweten, die het Christuswezen (…) in de drievoudige ziel gelegd heeft, kunnen de ziel redden, want zij bevrijden haar uit haar egoïteit en laten haar ontwaken voor het heersen van de Christuswil in de omtrek.

Dezelfde geschenken bieden echter ook de kiem voor een doorchristelijkt sociaal leven, ja zelfs voor een sociaal organisme waarmee de Christus zich werkelijk verbinden kan.

Vertaling: Isaäc Torn

€ 12.00

7 mei 2024

ISBN: 9789492326959

Nearchus CV

In het oerbegin was het Woord 

Voordrachten over het Johannes-evangelie

Rudolf Steiner

'De eerste woorden van het Johannes-evangelie leiden ons naar de diepste wereldgeheimen. ... Elk woord van het Johannes-evangelie moeten we op een goudschaaltje wegen.'

'Als de mens de kracht van het Johannes-evangelie voldoende op zich laat inwerken, wordt zijn astraallichaam gezuiverd, zodat de weg voor hem duidelijk wordt om een zuivere jonkvrouw Sofia te worden.'

- Rudolf Steiner

Deze vertaling baseert zich op het meest oorspronkelijke, pure steno-verslag van de voordrachten van Steiner, niet op de door de stenograaf bewerkte en aanmerkelijk uitgebreide versie.

Een prachtig document van en voor de geest.

Vertaald door Bart Muijres.

Hardcover, 276 pagina's, € 30,00

6 mei 2024

ISBN: 9789493362055

Uitgeverij Pentagon

Jaarplanner 2024-2025 

Manon Berendse

Met tips & moois over opvoeden, creativiteit, buiten & binnen zijn en natuurlijk de jaarfeesten!

In het spitsuur van je gezinsleven is het soms goochelen met de tijd. Thuis, school, werk, vrienden, familie, én de dingen die je graag doet; het is moeilijk om overzicht en rust te bewaren. Leven met de seizoenen is een manier om die tijd bewuster vorm te geven. Zo ontdek je veel manieren waarop je elkaar kunt vinden in het leven van alledag.

  • volg het ritme van de seizoenen
  • van juli 2024 t/m augustus 2025
  • lekker veel schrijfruimte
  • vol tips over creativiteit, bewust leven, buiten & binnen zijn en natuurlijk de jaarfeesten!

€ 21,50

1 mei 2024

ISBN: 9789060385975

Klein waterdierenboek 

Loes Botman

In het water, op de kant of onder het oppervlak: verwonder je over die prachtige verzameling waterdieren in dit heerlijk kartonboek.

Loes Botman weet als geen ander het karakter van de dieren te laten spreken in haar prachtige tekeningen.

Dat is ongetwijfeld een van de redenen dat haar boeken zo graag gelezen en bekeken worden. Zowel door jonge kinderen als door volwassenen.

€ 11,50

1 mei 2024

ISBN: 9789060385906

Christofoor

 « 12345678910 » 

AntroVista