Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of op onderwerp

 
Boeken op onderwerp
  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Zoekresultaten

Alle publicaties van Michel Gastkemper

156 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

 « 12 » 

25 jaar Louis Bolk Instituut Michel Gastkemper artikel 2001 
Het aanpassingsvermogen van Nederland Michel Gastkemper artikel 2005 
Aanzet tot voorbereiding voor Dornachconferentie (vraagstellingen en gedachten m.b.t. thema burn-out) Ursula Failenschmid | Michel Gastkemper artikel 1992 
Achtergronden bij de definitief geen antroposofische kliniek Michel Gastkemper artikel 2001 
Actief recht in vrijheid Michel Gastkemper artikel 2014 
Al struikelend over de drempel ? Michel Gastkemper artikel 1998 
Alfa en omega van de 20ste eeuw : Hans Ulrich ; "De 20ste eeuw in een notendop" Michel Gastkemper artikel 1999 
Antroposofen over Europa en de grondwet Michel Gastkemper artikel 2005 
Antroposofie anno 2011: interactie met de samenleving Michel Gastkemper artikel 2011 
Antroposofisch onderzoek : van achterstand naar voorsprong Michel Gastkemper artikel 2001 
Antroposofische gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek Michel Gastkemper artikel 2020 
Antroposofische zorg ontdoet zich van slachtofferrol Michel Gastkemper artikel 2000 
Bernard Lievegoed Kliniek klimt uit het dal Michel Gastkemper artikel 1998 
Bewegen en de opbouw van het onderwijs (vervolg). Gastkemper, Michel | Failenschmid, Ursula artikel 1990 
Bewegen en de opbouw van het onderwijs. Gastkemper, Michel | Failenschmid, Ursula artikel 1990 
Beweging, de geest is beweging Michel Gastkemper artikel 2004 
Bewogen onderwijs Michel Gastkemper artikel 1999 
De biologische confrontatie met BSE Michel Gastkemper artikel 2001 
De bodem als basis van alles : na rechten voor water, milieu en lucht, nu ook rechten voor bodem Michel Gastkemper artikel 2015 
Boeren, vertel ons meer (Willy Schilthuis : "Voor de aarde. Vijfenzeventig jaar biologisch-dynamische landbouw in Nederland".) Michel Gastkemper artikel 2000 
Braakliggend terrein (Jeroen Lutters : "Het verloren paradijs van de adolescent. James Dean. Janis Joplin".) Michel Gastkemper artikel 2000 
Breidablick : Sociaaltherapeutische gemeenschap Michel Gastkemper [red.] boek 1997 
Daidalos : genezing door kunst Michel Gastkemper artikel 1999 
Dit is creativiteit Gastkemper, Michel | Anschütz, Hester artikel 2005 
Dit is het! : intuïtie ofwel het innerlijk weten Michel Gastkemper artikel 2014 
Doof de twist Michel Gastkemper artikel 2005 
Door de betonwoestijn heen breken Michel Gastkemper artikel 2004 
Drie voorstellen - één vereniging Michel Gastkemper artikel 1997 
Eenheid en verdeeldheid : verzamelde werken van Dionysius de Areopagiet vertaald Michel Gastkemper artikel 2015 
Eigen wil en verantwoordelijkheid. Michel Gastkemper artikel 1991 
Elektronische academie (Lectori Salutem. Zwerven door de bibliotheek van de klassieke oudheid.) Michel Gastkemper artikel 2000 
Emancipatie van karma en reïncarnatie (Hugo S. Verbrugh : "Karma en Reïncarnatie. Een filosofische analyse".) Michel Gastkemper artikel 2001 
Het failliet en de overname van de Zonnehuizen Michel Gastkemper artikel 2012 
Fenomenen van de herfstconferentie 1991 Michel Gastkemper artikel 1992 
Financiering van bd Michel Gastkemper artikel 2005 
Gedachten betreffende de grondhouding van de heilpedagogische leerkracht. Michel Gastkemper artikel 1990 
Geen recht van zwijgen Michel Gastkemper artikel 1997 
Geesteswetenschap en geneeskunde Michel Gastkemper artikel 1997 
De geknipte biograaf voor Steiner anno 2010 Michel Gastkemper artikel 2010 
Geneeskunde op de drempel Michel Gastkemper artikel 1998 
Genezen, dat is zo'n heilig woord ... Gastkemper, Michel | Otte, Willemijn artikel 2003 
Het Goetheanum zet zijn deuren open Michel Gastkemper artikel 2002 
Een grens gepasseerd. ( Ita Wegman : "Michaél") Michel Gastkemper artikel 2000 
Groothandel : 'Maak het unieke product te gelde' Anschütz, Hester | Gastkemper, Michel artikel 2005 
Handen liegen niet Schoorel, Edmond | Gastkemper, Michel artikel 1995 
Hegemonikón : Tijdschrift van het Origenes-Instituut Michel Gastkemper [et al.] tijdschrift 2000 
Heilpedagogie voor kinderen met een verstandelijke handicap Michel Gastkemper boek 2000 
De hemel en de hel van Wijnand Mees Gastkemper, Michel | Otte, Willemijn artikel 2003 
Hoe karma werkt : 21 jaar Drempeltheater : 100 jaar mysteriedrama Michel Gastkemper ... et al. ; teksten hoofdstuk 'Hoe karma werkt' onder red. van: Gerda van Asch ... et al. ; eindred.: Laura Bargmann boek 2010 
De hof van rozen voor diagnose en therapie Michel Gastkemper artikel 1997 
Hogeschoolconferentie op anthroposofisch-medisch gebied Michel Gastkemper artikel 1992 
Iedereen mag zich erin verdiepen : zaaikalender opnieuw biologisch-dynamisch uithangbord? Michel Gastkemper artikel 2014 
In de praktijk kom je de ander en jezelf tegen : een kijkje in de keuken van de coördinatorgroep van de sociale sectie Michel Gastkemper artikel 2016 
In een flits wist ik het Michel Gastkemper artikel 1999 
Inleiding: Tegelijk wonen, werken en leren Michel Gastkemper artikel 2005 
De inspiratie van Bernard Lievegoed Michel Gastkemper | Hildebrand Lievegoed boek 2017 
Integriteit Gastkemper, Michel | Otte, Willemijn artikel 2003 
Intense klankontmoetingen : oefenweg van het vrije improviseren Michel Gastkemper artikel 2014 
Interesse kweken voor een ander verhaal Michel Gastkemper artikel 2005 
Internationaal en intercultureel Michel Gastkemper artikel 2003 
Is antroposofische zorg (nog) betaalbaar? : vergoeden van zorgkosten Michel Gastkemper artikel 2015 
Jan Saal : ' Leven is het werk van krachten en wezens' Michel Gastkemper artikel 2005 
Je bent nooit klaar Michel Gastkemper artikel 2001 
Je eigen lichaam is je instrument. Honderd jaar euritmietherapie Michel Gastkemper artikel 2021 
Je leven wagen voor euritmie als podiumkunst. Interview met Ernst Reepmaker Michel Gastkemper artikel 2022 
Je mag blij zijn als iemand het ziet Michel Gastkemper artikel 1999 
Karma bewustzijn gaat vooraf aan karma-inzicht [interview met Frans Lutters] Michel Gastkemper artikel 2006 
Kinderen met ontwikkelingsproblemen van Walter Holtzapfel, Uitgeverij Vrij Geestesleven Michel Gastkemper artikel 1991 
Kom tot inkeer en sta open voor wat komen zal Michel Gastkemper artikel 2004 
Kwaliteitsjaarverslagen van therapeutica Michel Gastkemper artikel 2001 
Landgoed De Reehorst floreert Michel Gastkemper artikel 2006 
Leven in onzekerheid Michel Gastkemper artikel 2005 
Levensonderhoud en vooruitgang Michel Gastkemper artikel 2000 
Het levenwekkende van de Apocalyps Michel Gastkemper artikel 2023 
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen : interview met Hilde Hooijman, Raad van Bestuur a.i. Michel Gastkemper artikel 2015 
Lievegoeds inspiratie in leven en werk. Voorpublicatie van zeven interviews Michel Gastkemper | | Hildebrand Lievegoed artikel 2017 
Maatschappelijke potentie ( Douwe Schenk : "...Voor kinderen die in dit huis zullen wonen ...".) Michel Gastkemper artikel 2000 
Madeleen Winkler nieuwe voorzitter NVAA Michel Gastkemper artikel 1998 
Meer euthanasie - minder meldingen Michel Gastkemper artikel 2003 
Mensen met autisme beter leren kennen : een onderzoek naar de visie, het ontwerpen van een zorgmodel en de ontwikkeling van een evaluatie-instrument, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut te Driebergen, in opdracht van het Heolpedagogisch Verbond Michel Gastkemper boek 2003 
Michaël: nieuwe verbinding met het geestelijke. Gastkemper, Michel | Anschütz, Hester artikel 2004 
Motief in perspectief Michel Gastkemper artikel 2003 
Motief van Jan Alfrink Michel Gastkemper artikel 2005 
Motief van Jan de Vries Michel Gastkemper artikel 2004 
Nergens meer bang voor Schoorel, Edmond | Gastkemper, Michel artikel 1996 
Niet de letter, maar de levende geest Michel Gastkemper artikel 2012 
Niet de letter, maar de levende geest : antroposofie in de praktijk Michel Gastkemper artikel 2012 
Nieuw initiatief binnen het heilpedagogisch verbond ? Michel Gastkemper artikel 1990 
Een nieuwe wereld op het toneel : Hans-Dieter Appenrodt, kunstenaar en ontwerper Michel Gastkemper artikel 2007 
Officiële opening van Midgard Michel Gastkemper artikel 1989 
Omdat wij het willen. Honderd jaar antroposofie in Nederland Pim Blomaard | Wilbert Lambrechts | Karel Post Uiterweer | Michel Gastkemper | Christine Gruwez [et al] boek 2023 
Ondraaglijke antroposofie Michel Gastkemper artikel 1998 
Ontwikkelingen en stoornissen in de inkomensverdeling. Michel Gastkemper artikel 1990 
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen : Medisch-pedagogische begeleding en behandeling Redactie: M.H. Niemeijer ; M. Gastkemper ; F.H.M. Kamps boek 2004 
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen : Medisch-pedagogische begeleding en behandeling Redactie: M.H. Niemeijer ; M. Gastkemper boek 2009 
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen : Opvoeding en behandeling in de heilpedagogie Martin Niemeijer | Michel Gastkemper boek 2000 
De ontwikkelingsweg van Valentin Tomberg Michel Gastkemper artikel 2014 
Opdat wij geïnspireerd mogen worden Michel Gastkemper artikel 1999 
Het openbare geheim van de oprichtingsstatuten Michel Gastkemper | Robert Jan Kelder artikel 2022 
Opleiden in de Nassau Dillenburgstraat : Therapeutisch schilderen volgens Liane Collot d'Herbois Michel Gastkemper artikel 1997