Voorlezen gaat zó ; Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang

Margriet Chorus | Irma van Welzen

Boek, Nederlands, 112 gr. 22 cm. 329 gr.

6de herziene druk

Swp Amsterdam 2019

ISBN: 9789088509230

Voorlezen is leuk en zeer belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van de allerkleinsten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Toch wordt nog niet in alle kindercentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste plaats in de drukke dagindeling van het kindercentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken?

In Voorlezen gaat zó vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen. De tips en vele voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk. De resultaten van onderzoeken naar voorlezen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en de buitenschoolse opvang zijn ook op een toegankelijke manier verwerkt in dit boek.

1 exemplaar in de collectie

Nummer: CHO.1/V.1  ·  vindplaats: bib 7a.C

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen