Over D. Brüll (1922-1996) een biografische schets

L.J.A. Pieterse

Boek, Nederlands, 265 p. 22 cm.503 gr. ill.

Boom juridisch Den Haag 2022

ISBN: 9789462127388

Dieter Brüll (1922-1996) was een markante belastingkundige en een uitermate fascinerende persoonlijkheid. Hij groeide op in Duitsland, emigreerde in de jaren dertig met zijn ouders en jongste zus naar Nederland en studeerde na de oorlog economie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1953 doceerde Brüll drie decennia belastingrecht, onder meer aan zijn alma mater, waaraan hij in 1964 cum laude promoveerde op een doorwrochte studie over het fiscale winstbegrip. Zijn werk aan de universiteit combineerde hij geruime tijd met een betrekking als belastingconsulent bij Loyens & Volkmaars.

Brülls opvattingen over belastingheffing, die worden gekenmerkt door een sterke sociale inslag, waren verankerd in zijn wereldbeschouwelijke uitgangspunten. Hij was een visionaire, op vernieuwing gerichte en in sommige opzichten zelfs enigszins anarchistische beoefenaar van de belastingwetenschap; zijn antitotalitaire houding maakte grote indruk.

Deze uitgave bevat een schets van Brülls leven en werk in de fiscaliteit. Belicht wordt onder meer de geestelijke evolutie die zichtbaar is in zijn wetenschappelijke publicaties.

1 exemplaar in de collectie

Nummer: PIE.4/O.1  ·  vindplaats: bib 15.BRUL

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen