Onderwijs in tijden van crisis

Frans Lutters

Boek, Nederlands, 81 p. 20,5 cm. 148 gr. ill.

Pentagon Amsteldam 2023

ISBN: 9789492462121

We leven in een tijd van crisis. De tijdgeest vraagt om actie. Actie

voor de aarde, voor het klimaat, voor menswaardigheid, tegen

uitbuiting, onderdrukking en oorlog. Nog het meest lijden onder

deze moeilijke omstandigheden de kinderen en opgroeiende

jonge mensen.

Hoe meer we beseffen dat de mensheid zich in een crisissituatie bevindt, hoe beter we ermee om kunnen gaan.

Frans Lutters neemt ons mee door het cultuurlandschap vroeger en nu. Hij belicht de urgente rol van opvoeding en onderwijs bij het ‘managen’ van – zowel persoonlijke als maatschappelijke – uitdagingen. Tevens schetst hij onze spirituele verbinding met Michaël, vooral bij onze opvoedkundige taken. En de drievoudige relatie met de bestrijder van het ‘kwaad’ in mens en wereld.

Steiner ziet het als het beeld dat elke vrijeschoolleraar innerlijk dient te koesteren: Michaël die de draak verslaat.

Hoe kan de jonge mens zo in het leven komen te staan dat hij of zij opgewassen is tegen de sociale eisen van de toekomst?

Een boek voor leraren en andere opvoeders die het spirituele in hun werk serieus nemen.

Isbn 978-94-92462-12-1

1 exemplaar in de collectie

Nummer: LUT.6/O.1  ·  vindplaats: bib 7a.L

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen