Occult lezen en occult luisteren

Rudolf Steiner [vert. W. Soer]

Boek, Nederlands, 120 p. 21 cm. 247 gr. 3e druk

GA 156 AV

Pentagon Amsterdam 2022

ISBN: 9789492462428

Met deze voordrachten wil Steiner een speciaal gevoel in de ziel opwekken. Anders dan waarheden te openbaren laat hij ons de geheimen van de wereld beluisteren. Geleidelijk leren we die te ontcijferen, te lezen, en te begrijpen wat de wereld werkelijk is. Daarvoor is wel een bepaald soort innerlijk gedachtenweven nodig.

Door de wetenschap gevormde mensen hebben vaak moeite met geesteswetenschappelijke waarheden. Steiner beschrijft hoe je denken, voelen en willen op het fysieke plan als voorbereiding voor het onderzoeken van de geestelijke wereld inzet.

Hoe leer je occult lezen, en luisteren? We ondernemen een reis de kosmos in en ervaren het geestelijk vocalisme; en het Wereldwoord. Wat is de rol van het hart? We nemen daar eveneens de geestwereld waar in het leven tussen dood en nieuwe geboorte.

Met een nawoord van Ed Taylor.

1 exemplaar in de collectie

Nummer: ST.OCC.3  ·  vindplaats: bib N.156

Uitgeleend, voor online reserveren dient u eerst in te loggen

Terug verwacht op uiterlijk woensdag 17 mei 2023

GA-informatie

Dornach, 3 oktober 1914

Occult lezen en occult luisteren als methode van geestes2wetenschappelijk onderzoek.

Dornach, 4 oktober 1914

Het fysieke organisme als spiegelapparaat voor het ervaringen opdoen aan de dingen van de uiterlijke wereld.

Dornach, 5 oktober 1914

Het beleven van vokalisme van de geestelijke wereld.

Dornach, 6 oktober 1914

Verhoudingen van ruimte en tijd bij het verwerven van geesteswetenschappelijke voorstellingen van het wezen van de Angeloi, Archangeloi, Archai.