De coronaplandemie, zicht op een verborgen speelveld

Pasmans Erwin

Boek, Nederlands, 512 pag. 23 cm. 796 gr.

Aspekt Soesterberg 2020

ISBN: 9789464240603

Visies van eigen bodem, uit omringende landen en wereldwijd.
Over gezondheid, omgevingsfactoren, behandelmethoden, testen en vaccins.
De rol van wetenschap, overheid, politiek, media en andere agenda’s.
Samenhang en ruimte voor nieuwe inzichten.
Toegankelijke opbouw zonder online surfen en zoeken.
Ernst met ironie en kwinkslag.
Wegen naar een vrije en harmonieuze samenleving.

Het boek gaat over de coronacrisis die al meer dan negen maanden aanhoudt én over de ‘grotere’ ontwikkelingen die erachter schuilgaan. Waar zijn we in terecht gekomen? De auteur belicht de werkelijkheid zowel frontstage als backstage. Zo brengt hij een wereldtoneel in beeld dat veel verder reikt dan wat ons wordt gepresenteerd. Geleidelijk komt een verborgen speelveld tevoorschijn.

Op basis van intensieve research is informatie bijeengebracht die zeer uitnodigt om deze op een eigen wijze te verkennen. Het boek is belangwekkend voor burgers en professionals (verpleegkundigen, politici, journalisten, ondernemers, politieagenten, artsen, leraren, bestuurders, et cetera). De huidige situatie gaat ons allen aan. Wij mensen staan voor een onherroepelijk kantelpunt in onze geschiedenis. Waarvoor kiezen wij?

In zes maanden tijd zijn België en Nederland onherkenbaar veranderd. Politici, bestuurders en deskundigen hebben het bijna enkel nog over het virus en dicteren ons hoe we daarmee moeten omgaan. De media spelen daarbij een bepalende rol. Voor nieuwe inzichten is nagenoeg geen plaats. De kloof tussen de aanhoudende draconische maatregelen en de feitelijke situatie wordt met de dag groter. Hoe heeft het zover kunnen komen?

In de publieke nieuwsvoorziening was vrijwel meteen zichtbaar hoezeer vele waardevolle wetenschappelijke informatie systematisch buiten beeld bleef of slechts gefragmenteerd aan bod kwam. Het smoren en framen van andere geluiden over de lockdown hielden aan en effectieve behandelmethoden werden zelfs verboden. Duidelijk is dat achter de schermen van de uitvergrote virusdreiging uiterst ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn.

De auteur weet dit wereldomvattende krachtenveld in beeld te brengen. Indringend beschrijft hij hoe dit ons leven diepgaand beïnvloedt en ons fundamentele recht op zelfbeschikking vergaand aantast. Naarmate de grotere agenda verder wordt uitgerold, kijken meer mensen erdoorheen. Precies daarom klinkt uit diverse lagen van de samenleving een steeds luidere roep om de regie over eigen welzijn en gezondheid - en eigenlijk over ons gehele leven - per direct weer terug te nemen. Als krachtig en menswaardig antwoord op de ontstane situatie.

Wij mensen staan voor een onherroepelijk kantelpunt in onze geschiedenis. Waarvoor kiezen wij? Voor een voorgeschreven manier van leven in een technocratisch en totalitair aangestuurde werkelijkheid? Of voor een betrokken levenswijze - in private en publieke sfeer - met directe beslissingsbevoegdheid en echte samenwerking?

1 exemplaar in de collectie

Nummer: PAS.4/C.1  ·  vindplaats: bib 5g.P

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen