De tijd als fundamentele werkelijkheid

Herman J. Gels

Download, Nederlands, 115 p.

Brave New Books Amsterdam 2019

ISBN: 9789402180688

de__tijd__als_fundamentele_werkelijkheid 2019-01-18a.pdf

Het is de gangbare publieke opvatting dat Tijd slechts één dimensie heeft, namelijk de lijn die loopt van verleden via het heden naar de toekomst. Volgens de wiskundige Hermann Minkowski (1864-1909) is Tijd gewoon een 4 e dimensie van de Ruimte. Sterker nog: Albert Einstein (1879-1955) bouwde daarop voort en volgens hem bestaat Tijd niet eens, is Tijd niet meer dan een illusie. Er is in zijn befaamde relativiteitstheorie dan ook slechts sprake van zogenaamde ‘ruimtetijd’. Die nogal confronterende tijdsopvatting van Einstein berust echter niet op waarneming, maar op denkbeelden naar aanleiding van waarnemingen en dus op interpretatie! Alhoewel die theorie curieuze implicaties heeft, lijkt het erop dat over de juistheid van die theorie geen twijfel meer bestaat...maar daarop valt af te dingen. De relativiteitstheorie is gebaseerd op de tunnelvisie van de fysicus. In dit boekje geven we aan waarom we hier terecht mogen spreken van een tunnelvisie. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de kritische kanttekeningen en aanwijzingen van Rudolf Steiner (1861- 1925). Gaandeweg ontkomen we niet aan een fundamenteel andere opvatting van Tijd: Tijd is niet relatief maar absoluut. Ter geruststelling zij hier benadrukt, dat dit de geldigheid van de relativiteitstheorie niet aantast, maar wél die theorie terugbrengt tot het gebied waarop zij geldig is: de dode fysische werkelijkheid van de Ruimte. Haar geldigheid houdt op bij het betreden van de levende analoge werkelijkheid van de Tijd. De relativiteitstheorie heeft met het begrip 'ruimtetijd' ongemerkt de werkelijkheid van de Tijd geannexeerd. Sindsdien misvormt dat gedachtengoed ons dagelijkse beeld van de Tijd en daarmee het dagelijkse bestaan in onze samenleving. Deze wordt nu gedomineerd door de gestandaardiseerde kloktijd. Een nieuwe tijdsopvatting heeft uiteraard gevolgen. De ritmisch levende natuur inclusief ons eigen organisme is fundamenteel ongeschikt om te luisteren naar de onverbiddelijke 'tiktak' maat van de gangbare gestandaardiseerde wereldklok. Maar die klok met haar tijdsbepaling is sinds 1967 wél internationaal in de wet verankerd ten behoeve van vele toepassingen in het dagelijkse leven inclusief de tijd van de gangbare wereldklok!

Deze titel kunt u downloaden