De Schat in ons hart; Bijbel verhalen in een ander licht

Els te Paske

Boek, Nederlands, 221 p. 22,5 cm. 574 gr. ill.

Met illustraties van Wilma te Paske

Cichorei Amsterdam 2013

ISBN: 9789491748011

De Bijbelverhalen in deze uitgave geven ouders talloze aanknopingspunten om kinderen vertrouwd te maken met de onvoorwaardelijke goddelijke liefde die ons omringt en de onuitputtelijke kracht die daarvan uitgaat.
De verhalen zijn gekozen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Ze zijn verteld vanuit een eigentijds universeel godsbeeld, met nadruk op de symboliek en de spirituele betekenis.
De Schat in ons hart duidt op het diep in ons verborgen bewustzijn van de tegenwoordigheid van God in en om ons. De titel herinnert ook aan de oneindige mogelijkheden van de mens, geschapen 'naar het beeld van God', en de oproep om die mogelijkheden, in navolging van Jezus, in ons leven te realiseren.
De verhalen worden voorafgegaan door inleidingen, waardoor kinderen meer besef krijgen van de symbolische betekenis. Een meerwaarde van dit boek is dat het daarnaast nog een bijlage bevat met toelichtingen voor ouders en voorlezers, waarin de achterliggende visie en de betekenis die de verhalen in dat licht hebben, worden weergegeven. Ook zijn er suggesties voor de manier waarop dit in de religieuze ontwikkeling van het kind vorm kan krijgen.

1 exemplaar in de collectie

Nummer: PAS.2/S.1  ·  vindplaats: bib 4c.P

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen