Archiefwijzer Maconnieke Archieven

Audrey Wagtberg Hansen

Boek, Nederlands, 114 pag. 20,8 cm. 180 gr.

Stichting OVN Amsterdam 2007

ISBN: 9789080777842

Deze handige gids geeft informatie over de vindplaatsen van historische archieven van Nederlandse vrijmetselaarsloges in openbare collecties. Hoewel de vrijmetselarij van oudsher een besloten karakter heeft, zijn veel van haar historische archieven gewoon voor studenten, onderzoekers en andere belangstellenden toegankelijk. Vrijmetselaren zijn in Nederland actief sinds het begin van de 18de eeuw. Dit inwijdingsgenootschap is van oudsher georganiseerd in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. In de loop van de 18de eeuw verspreidde de vrijmetselarij zich vanuit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam naar andere delen van het land. Aan het einde van de 18de eeuw was in iedere grote stad wel een loge gevestigd. Hierin kwamen zowel ‘gewone’ burgers, als vooraanstaande figuren uit het maatschappelijke en culturele leven bijeen, waaronder leden van regering en koningshuis, maar ook ambtenaren, ondernemers en kunstenaars. In de 18de en 19de eeuw waren uitsluitend mannen lid van een loge. Vanaf het begin van de 20ste eeuw namen ook vrouwen actief deel in zogeheten ‘gemengde’ loges. Logearchieven geven dan ook informatie over een belangrijke en omvangrijke bevolkingsgroep. Logearchieven bevatten onder meer ledenlijsten, notulen van vergaderingen en rituele bijeenkomsten, inkomende en uitgaande correspondentie, financiële administratie en boedelinventarissen. Hieraan zijn allerlei genealogische en statistische gegevens te ontlenen, variërend van de sociale status en beroepen van de leden tot het consumptiepatroon van de vereniging. Ook geven ze inzicht in de interactie van de loge met de locale bevolking en de invloed van de vrijmetselarij op tal van sociale, religieuze, politieke en culturele ontwikkelingen. Ze bevatten correspondentie van vooraanstaande historische figuren, die laat zien hoe politici, schrijvers en architecten zich door het broederschapsideaal lieten inspireren. Logearchieven zijn een voor velen nog onbekende, maar bijzonder rijke bron van informatie. Deze Archiefwijzer biedt lezers een eerste kennismaking: ze bevat het eerste overzicht van relevante archieven in Nederland, als ook een aantal praktische onderzoekstips en verwijzingen naar bibliotheken en leerstoelen op het vakgebied.

1 exemplaar in de collectie

Nummer: WAG.1/A.1  ·  vindplaats: bib 16a.W

Aanwezig, voor online lenen of reserveren dient u eerst in te loggen